design-bg

Düzenleyici Destek

Düzenleyici Destek

Önceliğimiz, hem çevreye hem de insan sağlığına saygılı ilaç, güzellik ve kişisel bakıma daha güvenli ambalajlar sağlamaktır.

Tüketici Ambalajında ​​Odak Noktalarımız

Yeni malzemeler

Kozmetik, Ambalaj ve Atık Paketleme ve REACH ile ilgili mevcut düzenlemelere tam olarak uyan yeni ambalaj malzemelerinin seçimi.
Diğer gereksinimler de incelenebilir ve ilgili olduğu düşünülürse Politikamıza dahil edilebilir. Bireysel müşteri ihtiyaçları duruma göre değerlendirilir.

Dokümantasyon

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış Düzenleyici Bilgi Dosyaları (RIF) ve pozisyon belgeleri olmak üzere bir dizi belge geliştirdik. Bu belgeler, tedarikçilerimiz tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır ve yönetmeliklere ilişkin dahili derinlemesine bilgimiz ile doğrulanmaktadır.

3.Regulatory Support

Düzenleyici ortamın sürekli iyileştirilmesi ve netleştirilmesi için düzenleyiciler ve diğer ilgili paydaşlarla proaktif olarak çalışıyoruz.